Propisi

Ukupno 121 - 138 od 138
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA U KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O NAČINU UPLATE PRIHODA PO OSNOVU "DJEČIJE NEDJELJE" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03, PDF icon 13/04
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA KS Interni dokument PDF icon vodic_-_preuzmi.pdf, PDF icon indeks_registar_informacija_-_preuzmi.pdf, PDF icon obrazac_zahtjeva_-_preuzmi.pdf
Procedure aktivnosti učesnika u postupku podnošenja zahtjeva Kantona Sarajevo instrumentima predpristupne pomoći EU (IPA FONDOVIMA) Interni dokument PDF icon Preuzmi
PROCEDURE ZADUŽIVANJA KANTONA SARAJEVO NA OSNOVU UNUTRAŠENJEG I VANJSKOG DUGA I IZDAVANJA GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11, PDF icon 7/19
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 106/14
MATIČNA LISTA DOKUMENATA MINISTARSTVA FINANSIJA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Povelja interne revizije 'Službene novine FBiH' PDF icon povelja_interne_revizije.pdf
Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Tabela - Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Naredba o zatvaranju računa budžetskih korisnika PDF icon Preuzmi
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora 'Službene novine FBiH' 6/20 i 11/21 PDF icon 6/20, PDF icon 11/21
KOLEKTIVNI UGOVOR za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21