Novosti

24.11.2020

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministri u Vladi Jasmin Halebić, Adi Kalem i Anis Krivić razgovarali su danas sa načelnikom Općine Novi Grad Sarajevo Semirom Efendićem o realizaciji zajedničkih projekata Kantona i Općine.

Među najvećim takvim projektima je izgradnja Devete transverzale koja će predstavljati najkraći saobraćajni pravac iz stambenih naselja s desne strane Miljacke ka Alipašinom polju, odnosno dalje prema Centru ili prema Ilidži.

“Ovo je projekt koji Vlada KS sa Općinom realizira od početka svog mandata, od marta ove godine. Jedno vrijeme su...


20.11.2020

U okviru započetog investicionog ciklusa u Kantonu Sarajevo, danas je premijer Kantona Mario Nenadić zaključio sa Federacijom Bosne i Hercegovine, tačnije sa Federalnim ministarstvom finansija dva podugovora o zajmu ukupnoj vrijednosti od 50 miliona eura.

Na ovaj način se realizuju sredstva koja su dobivena na osnovu Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj - EBRD.Današnjim potpisivanjem podugovora, ova sredstva su prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg implementatora sredstava i krajnjeg dužnika po ovom kreditu....


18.11.2020

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo jučer usvojila Zakon o dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS, Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede, te poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvane pandemijom koronavirusa održalo je jutros radni sastanak kako bi se što prije pokrenula procedura realizacije preostalih finansijskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.

Kako je Zakon proširio okvir za sufinansiranje isplate plaća ili dijela minimalne...


17.11.2020

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, tzv. “Korona zakona”.

Dopunom ovog zakona omogućeno je produženje implementacije mjera Kantona Sarajevo na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za djelatnosti kojima je rad znatno otežan, zbog  pandemije koronavirusa. Produženje tih mjera odnosi se, između ostalog, na finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za juni i juli 2020. godine u...


16.11.2020

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić organizirao je danas 13. sjednicu Koordinacionog tijela za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede, te poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvane pandemijom koronavirusa.

Na sastanku je analiziran Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS, te se govorilo i o mogućim oblicima i mjerama za unapređenje položaja privrednika u KS. Izmjene zakona će se naći pred zastupnicima na sutrašnjem nastavku sjednice Skupštine KS.

Sa sastanka je poslana...