Propisi

Ukupno 61 - 90 od 146
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20-19.pdf
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 PDF icon 53-18.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 53.763.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/21 PDF icon 34/21
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 25.777.240,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/19 PDF icon 36/19
ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje investicionog granta evropske unije iz regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni balkan 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/20 PDF icon 21/20
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 PDF icon 26/16
ODLUKA o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između bosne i hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Odluka o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru br.1 o amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 27.oktobra 2011. između BiH i EBRD-a za Projekat gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat "Javni prevoz Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 i 12/20 PDF icon 40/19, PDF icon 12/20
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo Dio 3" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/20 PDF icon 39/20
Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o pružanju finansijskih usluga, ugovora o namjenski oročenom beskamatnom depozitu Kreditno - garantnog fonda Kantona Sarajevo u okviru SERDA d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija KS da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja KS u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Odluka o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za "Projekat vodovod Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/17 PDF icon 19/17
ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/08 PDF icon 25/08
Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta „Energetske efikasnosti – dodatno finansiranje“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Odluka o uslovima i procedurama Emisije obveznica KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu 9.590.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/16 PDF icon 25/16
Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti na formiranju nove kreditne linije koja će se uspostaviti putem KGF u okviru SERDA d.o.o 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/20 i 20/21 PDF icon 48/20, PDF icon 20/21, PDF icon 25/21
Odluka o donošenju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Omerbašić i dr.protiv BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/22 PDF icon 4/22
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/17 PDF icon 15/17
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 2.095.000 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/20 PDF icon 47/20
Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon 18/22
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/17 PDF icon 20/17
Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/22 PDF icon 15/22
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/18 PDF icon 50/18