Skip to main content
Please wait...

Sektor za trezor

Sektor za trezor

Sektor za trezor obavlja poslove računovodstva, izvještavanja o izvršenju budžeta, finansijskog izvještavanja, upravljanja pregledima internih kontrola, poslova administracije stranih grantova i upravljanja finansijskim sredstvima, objedinjavanja svih novčanih sredstava budžetskih korisnika Kantona uključujući sredstva od sopstvenih djelatnosti i donacije, upravlja i kontroliše novčanim prilivom i odlivom, predviđa prikupljanje planiranih prihoda gotovinskih sredstava, utvrđuje odnose sa bankama, propisuje pravila i sprovodi procedure kojima se uređuju isplate i naplate sredstava Kantona, izrađuje pravila vezana za knjigovodstvo, računovodstvo i finansijsko izvještavanje, održava sistem računovodstva i izvještavanja, vodi računovodstvene evidencije u skladu sa standardima za računovodstvo u javnom sektoru, upravlja Jedinstvenim računom trezora, prati izvršenje budžeta i obavještava Ministra o istom, priprema mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta, učestvuje u pregovorima za pripremu kreditnih zaduženja i donacija za realizaciju potrebnih projekata i podršku budžetu, vrši preraspodjelu rashoda u okviru budžeta odobrenog za budžetskog korisnika, prati provođenje reformi, učestvuje u pripremi i izradi budžeta, vrši centralizovanu isplatu plaća za sve budžetske korisnike, objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i završnim računima, uspostavlja i vodi sistem Glavne knjige trezora i neophodne sisteme pomoćnih knjiga, obavlja internu kontrolu nadležnih ministarstava i budžetskih korisnika u smislu organizacije, politike i procedura koji se koriste da bi vladini programi postigli namjeravane rezultate, da bi sredstva koja se koriste u sprovođenju ovih programa bila u skladu sa navedenim ciljevima, stara se o tome da su programi zaštićeni od gubitaka, prevare i lošeg upravljanja i da se na vrijeme dobiju informacije koje se koriste u svrhu donošenja odluka, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.