Skip to main content
Please wait...

Izvan organizaciona jedinica

Izvan organizaciona jedinica

Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se sljedeći poslovi: poslovi sekretara Ministarstva, savjetnika Ministra. pravni poslovi: učešće u izradi podzakonskih akata, pripremanje odgovora na pitanje i inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, otprema materijala za sjednice Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, administrativno-tehnički poslovi, poslovi arhiviranja za Ministarstvo, poslovi tehničkog sekretara, poslovi vozača i poslovi kafe kuharice.