Propisi

Ukupno 91 - 120 od 138
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/08 PDF icon 25/08
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo Dio 3" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/20 PDF icon 39/20
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenih u organima uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/20) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Pravilnik o kjnigovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 60/14) 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15, PDF icon 48/17
Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13, PDF icon 74/14
PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/15
Pravilnik o pratećoj dokumentaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja odluke o izdavanju garancije FBiH i procentu premije i provizije za izdavanje garancije 'Službene novine FBiH' 14/08 PDF icon preuzmi.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika_45-18.pdf
Pravilnik o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na isti, Odluka o imenovanju investicionog menadžera ( "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/19), Politika investiranja raspoloživi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/19 PDF icon pravilnik_o_investiranju_javnih_sredstava_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon politika_investiranja_raspolozivih_novcanih_sredstava_ks.pdf, PDF icon odluka_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon odluka_o_stavljanju_van_snage_odluke_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf
Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja Interni dokument PDF icon preuzmi.pdf
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH 'Službene novine FBiH' 96/19 PDF icon 96/19
Pravilnik o internoj reviziji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_internoj_reviziji_ministarstva_finansija_ks.pdf
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/20 PDF icon 31/20
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/19 PDF icon 33/19
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Interni dokument PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija Interni dokument PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/16
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/13 PDF icon 14/13
Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBiH 'Službene novine FBiH' 63/20 PDF icon 63/20
Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Etički kodeks/kodeks profesionalne etike za interne revizore u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/12, PDF icon 93/13, PDF icon 93/15
UPUTSTVO O FINANSIJSKOM PLANIRANJU IZVRŠAVANJA BKS I EVIIDENTIRANJU RASHODA IZDATAKA PREMA IZVORIMA SREDSTAVA U FISKALNOJ GODINI 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/07, PDF icon 31/11, PDF icon 2/12