Skip to main content
Please wait...

Budžetski inspektorat

Budžetski inspektorat 

Budžetski inspektorat obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad planiranjem i korištenjem javnih sredstava, kako u finansijskom, tako i u pravnom pogledu u cilju efikasnog i zakonitog obavljanja djelatnosti budžetskih korisnika, pouzdanog finansijskog informisanja i izvještavanja, pri čemu naročito kontroliše računovodstveno-finansijsko i drugo poslovanje budžetskog korisnika, vrši kontrolu finansijskih transakcija i dokumentacije i njihovu usklađenost sa zakonima i drugim propisima, kontrolu ovlaštenja i procedura u raspolaganju sa imovinom budžetskih korisnika, poslove u pripremi procedura posebno u dijelu kontrolne funkcije, učestvuje u kreiranju propisa iz nadležnosti Ministarstva, daje mišljenja na propise iz nadležnosti drugih ministarstava, te vrši uvid u finansijsku regulativu budžetski korisnika, priprema mjesečne, tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.