Novosti

11.09.2020

Izgradnja novog objekta za Upravu policije Kantona Sarajevo bila je tema prvog radno-konsultativnog sastanka radne grupe za planiranje pravnog, finansijskog i administrativnog puta ove izuzetno važne aktivnosti.

Grupu, čiji je koordinator premijer KS Mario Nenadić, nedavno je imenovala Vlada, na osnovu inicijative Skupštine KS, sa zadatkom za pokretanje svih neophodnih aktivnosti za izgradnju novog, modernog i adekvatnog sjedišta Uprave policije, a sve u cilju efikasnijeg pružanja...


03.09.2020

O efektima dosadašnjih mjera na ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu, kao i mogućnostima i modelima nastavka podrške privredi govorilo se na redovnom sastanku Koordinacionog tijela za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede kojeg čine predstavnici Vlade KS, Udruženja poslodavaca KS i sindikata.

Sastankom je predsjedavao Mario Nenadić, premijer, a ministri privrede, finansija i socijalne politike u Vladi KS Draško Jeličić, Jasmin Halebić i Jasna Agić predočili su izvještaje šta je do sada urađeno u ovim...


01.09.2020

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i predsjednik Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u FBiH - Kantonalni odbor Sarajevo Ramiz Gušo potpisali su danas protokol za vođenje pregovora u vezi Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu u Kantonu Sarajevo.

Nakon potpisivanja ovog protokola Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo započeo je danas i razgovore sa predstavnicima sindikata.

Sastanak je predvodila ministrica komunalne privrede i infrastrukture KS Nihada Glamoč, koja je ovom prilikom...


28.08.2020

Na inicijativu premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, danas je održan sastanak u Vladi Kantona Sarajevo, kojem su pored ministara u Vladi KS ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasne Agić, ministra finansija Jasmina Halebića i ministra privrede Draška Jeličića prisustvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca KS.

Sastanak je organiziran s ciljem pregleda do sada realiziranih aktivnosti s ciljem provedbe „Korona zakona“ i programa kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera u KS, kao i zbog...


27.08.2020

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas su podržali izmjene Zakona o visokom obrazovanju kojim se produžuje rok studentima za završetak postdiplomskog studija do 2025. godine.

Prema ovom prijedlogu, osobe koje su započele postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka ili umjetnosti i doktora nauka, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog zakona, imaju pravo steći taj naučni stepen zaključno sa 30. septembrom 2025. godine.

Također, student koji je započeo studij po...