Zahtjevi i obrasci

Prilog
Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja Microsoft Office document icon obrazac_narativnog_i_finansijskog_izvjestaja.doc
UPUTSTVO I OBRASCI ZA REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA PDF icon uputstvo_za_popunjavanje_rbk_prbk_.pdf, Office spreadsheet icon obrazac_prbk.xls, Office spreadsheet icon obrazac_rkb.xls
Pravilnik izrade i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti Microsoft Office document icon preuzmi.doc
Obrazac za dostavu zahtjeva za unos neplaniranih, a uplaćenih transfera/donacija/vlastitih prihoda/namjenskih prihoda/primitaka u skladu sa članom 14. stav (3) Zakona o izvršavanju BKS u 2017.g. PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija - Obrasci od 1-5 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija - Obrasci od 6-8 PDF icon Preuzmi