Skip to main content
Please wait...

Ministar Kalamujić i ministrica Mesihović održali sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca i direktoricom Zavoda za zapošljavanje KS

Na tragu ranijih razgovora s udruženjima poslodavaca s nivoa Federacije BiH i Kantona Sarajevo, jučer je održan sastanak sa ciljem analize trenutne saradnje po pitanjima iz domena Ministarstva finansija, Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih KS te Zavoda za zapošljavanje KS.

Sastanku su prisustvovali ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Adna Mesihović, ministar finansija dr. Afan Kalamujić, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Suad Ećo, član UO UPKS  Safudin Čengić, direktorica JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo Amina Đonlagić, te članovi Upravnog odbora Vedran Hadžić i Ibrahim Obhođaš.

Na sastanku je razgovarano o mnogim temama koje se tiču fiskalnih i parafiskalnih nameta, strukture radne snage koja je potrebna tržištu, te o programima zapošljavanja u KS.

Donijeti su zaključci koji kojima je moguće kreirati mogućnosti za unapređenje navedenih oblasti, a kako bi se kreirala bolja privredna i finansijska situacija u KS.

Dogovoreno je da Udruženje poslodavaca dostavi prijedloge i moguća rješenja kako bi se pokrenula saradnja između navedenih institucija. Naglašena je opcija formiranja savjetodavnih tijela u partnerstvu s privatnim sektorom kako bi se osigurala uspješna implementacija predloženih mjera.

Vrsta aktuelnosti
Aktivnosti
Slika
Mf