Odgovori na zastupnička pitanja i inicijative 10.02.2020.godine