Rješenje o naknadi za rad članovima Komisije za popis stalnih sredstava - februar 2020.

Prilog: 
Pravni izvor: 
Interni dokument