Pretraga

Ukupno 107
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka usluga posluživanja u restoranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 19,50 19,50 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
usluge posluživanja u restoranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 53,00 53,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
usluge stručnog osposlobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 297,00 297,00 Privredna štampa d.o.o. Sarajevo 4200088140005
usluge održavanja softvera RAS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 15.444,00 15.444,00 HERA SOFTVER d.o.o. Mostar
usluge štampanja taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 35.100,00 BLICDRUK d.o.o. Sarajevo
usluge izrade stručnog izvještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 32.175,00 32.175,00 Itercons d.o.o. Zenica
nabavka usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 29,00 29,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo
nabavka robe-rezano cvijeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 132,00 132,00 KJKP PARK d.o.o Sarajevo
nabavka usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 165,00 165,00 Refam Creativ Solutions-REC
usluge stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 185,00 185,00 BABEL d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 83.599,50 48.499,50