Pretraga

Ukupno 119
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka licenciranih softvera- programskih paketa i kompjuterskih sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2.570.724,00 2.570.724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
nabavka licenciranih softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2.570.724,00 2.570.724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
nabavka usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 200,00 200,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 04.03.2019
nabavka usluga nadogradnje IT sistema za centralizirani obračun plaća - Funkcionalna i tehnička podrška za potrebe Kantona Sarajevo u 2019., 2020. i 2021. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 642.868,20 642.868,20 OCEAN d.o.o. Travnik 4236007060007
nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 0,10 0,10 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
usluge oglašavanja u dnevnim glasilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 117,00 117,00 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Nabavka usluge oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
usluge popravke opreme za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 150,00 150,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 180,00 180,00 FINCONSULT d.o.o. Sarajevo 4209808770009
Ukupno po stranici 0,00 5.785.151,67 5.785.151,67