Pretraga

Ukupno 115
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka usluga nadogradnje IT sistema za centralizirani obračun plaća - Funkcionalna i tehnička podrška za potrebe Kantona Sarajevo u 2019., 2020. i 2021. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 642.868,20 642.868,20 OCEAN d.o.o. Travnik 4236007060007
nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 0,10 0,10 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
usluge oglašavanja u dnevnim glasilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 117,00 117,00 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Nabavka usluge oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
usluge popravke opreme za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 150,00 150,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 180,00 180,00 FINCONSULT d.o.o. Sarajevo 4209808770009
Nabavka uslug hotelskog smještaja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 4.320,00 4.320,00 HTP "Neum"-Grand hotel Neum 4227162390006
nabavka usluga stručnog osposobljavanja uaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 2.610,00 2.610,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
usluge oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 381,95 381,95 Avaza roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 580,00 580,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ukupno po stranici 0,00 651.395,62 651.395,62