Pretraga

Ukupno 44
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
usluge održavanja softvera RAS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 15.444,00 15.444,00 HERA SOFTVER d.o.o. Mostar
usluge štampanja taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 35.100,00 BLICDRUK d.o.o. Sarajevo
usluge izrade stručnog izvještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 32.175,00 32.175,00 Itercons d.o.o. Zenica
nabavka usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 29,00 29,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo
nabavka robe-rezano cvijeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 132,00 132,00 KJKP PARK d.o.o Sarajevo
nabavka usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 165,00 165,00 Refam Creativ Solutions-REC
usluge stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 185,00 185,00 BABEL d.o.o. Sarajevo
nabavka usluga stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 660,00 660,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "APKE"
nabavka antivirusnog programskog paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 2.749,49 2.749,99 IMTEC d.o.o. Sarajevo poslovna jedinica br. 4 Ilijaš 4200918780053
usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo - seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 270,00 270,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Ukupno po stranici 0,00 86.909,49 51.809,99