Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU


usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 98300000 Razne usluge direktni sporazum 640-8-2-1/17 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005 1590,00 05.01.2017 1590,00 Nije bilo izmjena

nabavka usluga štampanja cca 2.000.000 komada taksenih maraka Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 79810000 Usluge štampanja konkurentski zahtjev 640-7-2-2/17 od 30.03.2017. godine BLICDRUK D.O.O. SARAJEVO 28080,00 23.03.2017 Nije bilo izmjena

usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 98300000 Razne usluge direktni sporazum 640-8-2-3/17 od 06.04.2017. godine JAPET D.O.O. SARAJEVO,4200222720005 1485,90 23.03.2017 1485,90 Nije bilo izmjena

marketing usluge - 79342200-3
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-18/17 od 26.12.2017. godine Oslobođenje servisi 4202263820009 672,50 7 dana 05.06.2017 672,50 7 dana Nije bilo izmjena

marketing usluge
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 79342000 Usluge marketinga direktni sporazum 640-8-2-17/17 od 26.12.2017. godine Oslobođenje servisi 4202263820009 658,12 7 dana 05.06.2017 658,12 7 dana Nije bilo izmjena

reklamne usluge
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-7/18 od 17.01.2018. godine RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009 117,00 7 dana 05.06.2017 117,00 7 dana Nije bilo izmjena

ugovor o licencama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 48941000 Programski paket za oblikovanje uzoraka direktni sporazum 640-8-1-4/17 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612 5721,32 7 dana 12.06.2017 5721,32 7 dana Nije bilo izmjena

usluge marketinga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-5/18 od 17.01.2018. godine RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009 68,44 7 dana 13.06.2017 68,44 7 dana Nije bilo izmjena

usluge reklamiranja 79342200-3
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-6/18 od 17.01.2018. godine RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009 631,80 7 dana 30.06.2017 631,80 7 dana Nije bilo izmjena

usluge marketinga - 79342200-3
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-8/18 od 17.01.2018. godine "RSG" d.o.o. Sarajevo 4200081720006 585,00 7 dana 13.07.2017 585,00 7 dana Nije bilo izmjena

nabavka usluga telefonskog istraživanja na temu "Evaluacija srednješkolskog sistema u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 79311210 Usluge telefonskih anketa direktni sporazum 640-8-2-5/17 od 10.10.2017. godine Ipsos d.o.o. Sarajevo 4200475000009 3199,95 12.09.2017 3199,95 Nije bilo izmjena

usluge reklamiranja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-4/18 od 17.01.2018. godine RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009 114,08 7 dana 02.10.2017 114,08 7 dana Nije bilo izmjena

nabavka usluga isporuke poslastica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 15833100 Poslastice direktni sporazum 640-8-2-8/17 od 10.10.2017. godine SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007 90,00 05.10.2017 90,00 Nije bilo izmjena

usluge posluživanja u restoranima
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 55310000 Usluge posluživanja u restoranima direktni sporazum 640-8-2-7/17 od 10.10.2017. godine COLIBRI d.o.o. - Podružnica TAVOLA Sarajevo 4202247110018 108,00 06.10.2017 108,00 Nije bilo izmjena

nabavka reklamnih usluga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum 640-8-2-9/17 PRag d.o.o. Sarajevo ID broj:4201131620004 2808,00 19.10.2017 2808,00 Nije bilo izmjena

nabavka prevodilačkih usluga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 79530000 Usluge prevođenja direktni sporazum 640-8-2-10/17 Prevodilačka agencija Barbados,4200825260050 1953,49 23.10.2017 1953,49 Nije bilo izmjena

nabavka usluga izrade studije "Strategija upravljanja dugom u Kantonu Sarajevo za period 2018. do 2020. god.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 79311400 Usluge ekonomskog istraživanja konkurentski zahtjev 640-7-2-6/17 14.12.2017. godine Ekonomski institut Sarajevo 4200267150005 45045,00 60 dana 17.11.2017 Nije bilo izmjena

nabavka usluga stručnog osposobljavanja uposlenika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum 640-8-2-9/18 od 17.01.2018. godine FEB d.d. Sarajevo 4200566060004 300,00 3 dana 11.12.2017 300,00 3 dana Nije bilo izmjena

usluge stručnog osposobljavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum 640-8-2-3/18 od 17.01.2018. godine FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009 270,00 7 dana 11.12.2017 270,00 7 dana Nije bilo izmjena

Nabavka Čestitku
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 22320000 Čestitke direktni sporazum 640-8-1-15/18 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 4200219260001 54,72 7 dana 25.12.2017 54,72 7 dana Nije bilo izmjena

poslastice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 15833100 Poslastice direktni sporazum 640-8-1-2/18 od 17.01.2018. godine SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007 120,00 1 dana 25.12.2017 120,00 1 dana Nije bilo izmjena

nabavka torti
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 15833100 Poslastice direktni sporazum 640-8-1-10/18 od 17.01.2018. godine SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007 120,00 1 dana 25.12.2017 120,00 1 dana Nije bilo izmjena

nabavka uredskog namještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum 640-8-1-12/18 od 17.01.2018. godine R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 7018,54 1 dana 28.12.2017 7018,54 1 dana Nije bilo izmjena

nabavka kompjuterske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 30230000 Kompjuterska oprema direktni sporazum 640-8-1-13/18 od 17.01.2018. godine FIxIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006 1869,64 1 dana 28.12.2017 1869,64 1 dana Nije bilo izmjena