nabavka usluga izrade studije "Strategija upravljanja dugom u Kantonu Sarajevo za period 2018. do 2020. god.

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja
Ugovor potpisan sa: 
Ekonomski institut Sarajevo 4200267150005
Datum potpisivanja ugovora: 
17.11.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
45045,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

640-7-2-6/17 14.12.2017. godine

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017