Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Maršala Tita 62
Telefon: +387(0)33 565-005
ID broj:
4200666010004

MINISTAR
Davor Čičić
Telefon: +387(0)33 565-005

SEKRETAR MINISTARSTVA
Zejna Avdić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0)33 565-001

CENTRALA
Telefon: +387(0)33 565-000

Sektor za trezor

POMOĆNIK MINISTRA SEKTORA ZA TREZOR
Sanel Gazija, dipl.ecc.
Telefon: +387(0)33 565-044
Fax: +387(0)33 565-061

Sektor za budžet i fiskalni sistem

POMOĆNIK MINISTRA SEKTORA ZA BUDŽET I FISKALNI SISTEM
Amina Moćević, mr.oec.
Telefon: +387(0)33 565-020
Fax: +387(0)33 565-050

Sektor za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj

POMOĆNIK MINISTRA SEKTORA ZA ZADUŽIVANJE, SERVISIRANJE DUGA I RAZVOJ
Elvedina Ademović, dipl.ecc.
Telefon: +387(0)33 565-008
Fax: +387(0)33 565-048

Budžetski inspektorat

GLAVNA BUDŽETSKA INSPEKTORICA
Kadira Korić - Halilović, mr. ecc.
Telefon: +387(0)33 565-046
Fax: +387(0)33 565-048