Uputstvo o uplatama i preknjiženjima transfera i donacija za budžetske korisnike