Konačni Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu

Datum: 
9 Septembar, 2016
DokumentVeličina
File preuzmi.rar1.29 MB

Ured za reviziju institucija u FBiH dostavio je Konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona  Sarajevo za 2015. godinu (akt 04-14-2-1040-3/16 od 01.09.2016. godine), na koji je, u skladu sa članom 16., tačka 3. Zakona o reviziji  insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/06), potrebno u roku od 60 dana od dana prijema revizorskog izvještaja, pismeno obavijestiti Ured o poduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka, u cilju prevazilaženja nepravilnosti, identifikovanih u Izvještaju.

Obavještavamo Vas da se uz konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, nalazi UPITNIK, koji je potrebno da popunite za one preporuke koje se odnose eksplicitno na vašu djelatnost, kao i one koje se odnose na sve budžetske korisnike

Popunjene upitnike treba najkasnije do 17.10.2016 godine, u printanoj i elektronskoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, kako bi se u zakonskom roku izvijestila Vlada Kantona Sarajevo kao i  Ured za reviziju institucija u FBiH o poduzetim aktivnostima na implementaciji datih preporuka u revizorskom izvještaju.