Konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu

Datum: 
27 Avgust, 2014
DokumentVeličina
File Preuzmi1.2 MB

Ured za reviziju instititucija u FBiH dostavio je Konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu (akt 04-14-2-696-3/14 od 31.07.2014. godine), na koji je, u skladu sa članom 16., tačka 3. Zakona o reviziji insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/06), potrebno u roku od 60 dana od dana prijema revizorskog izvještaja, pismeno obavijestiti Ured o poduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka, u cilju prevazilaženja nepravilnosti, identifikovanih u Izvještaju. Vlada Kantona Sarajevo je na 76 sjednici održanoj 22.08.2014 godine zadužila budžetske korisnike da postupe po preporukama Ureda za Reviziju,i da obavjeste Vladu o učinjenom. Istovremeno Vas obavještavamo da se na stranici Ministarstva finansija nalazi konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu,, pa je nužno da one preporuke koje se odnose eksplicitno na vašu djelatnost, kao i one koje se odnose na sve budžetske korisnike, unesete u UPITNIK, koji se nalazi u prilogu izvještaja. S tim u vezi, potrebno je da u koloni Realizovano odgovoriti sa DA ili NE, pri čemu u koloni Očitovanje o poduzetim aktivnostima treba da prezentirate konkretne aktivnosti koje su poduzete radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskom izvještaju. Popunjene upitnike treba najkasnije do 10.09.2014 godine, u printanoj i elektronskoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, kako bi se u zakonskom roku izvijestila Vlada Kantona Sarajevo kao i Ured za reviziju institucija u FBiH o poduzetim aktivnostima na implementaciji datih preporuka u revizorskom izvještaju.