Radni sastanak sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda

U Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo održan je radni sastanak sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda koji od prošle sedmice borave u posjeti FBiH.

Tema sastanka bile su aktivnosti u vezi sa trenutnom fiskalnom situacijom, fiskalnim odnosima sa vladom FBiH i drugim kantonima, te procesi donošenja budžeta i domaćeg zaduživanja. Resorni ministar prof. dr. Jasmin Halebić je predstavnike MMF-a upoznao sa teškom situacijom u kojoj se nalaze javne finansije u KS, obzirom na visok akumulirani deficit, koji je u 2015. g. iznosio više od 13% budžeta KS, te dodatnim pogoršavanjem fiskalne situacije zbog izvršnih sudskih presuda iz radnih odnosa kao i zbog primjene preliminarnih rezultata popisa kao kriterija po kojem se, između ostalog, dijele prihodi od indirektnih poreza u 2016. Izraženo je neslaganje sa praksom korištenja preliminarnih rezultata popisa u svrhu podjele prihoda od indirektnih poreza, prije objavljivanja konačnih rezultata.

Posebna tema radnog sastanka je bila predstojeća izrada Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH čije je donošenje vlada FBiH najavila u 2016. g. Ministar Halebić je predstavnicima MMF-a i Federalnog ministarstva finansija, koji su bili u pratnji MMF-a, sugerisao da bi optimalno rješenje za novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda trebalo uzeti u obzir obim uplate indirektnih poreza po pojedinim kantonima. Takav pristup bi dosadašnje demografsko-geografske statične kriterije zamjenio dinamičnim ekonomskim kriterijima. Pored toga, indirektni efekat takvog pristupa bi zasigurno bio i suzbijanje sive ekonomije u FBiH.

dsc_0153.jpg