Popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2017. godinu

Obavještavamo Vas da ste dužni da izvršite sveobuhvatan popis sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2017. godine u skladu sa naprijed navedenim Uputstvom, jedinstvenim za sve korisnike Budžeta Kantona Sarajevo, kao i Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja broj 08-01-49-25886/04 od 30.11.2004. godine.

S obzirom na rokove navedene u Uputstvu neophodno je da formirate pojedinačne popisne komisije najkasnije do 15.12.2017. godine, kako bi obavili pripremne radnje i blagovremeno izvršili popis sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2017. godine.

Napominjemo da je pridržavanje zadatih rokova veoma bitno, kako bi ispoštovali zakonski rok za sačinjavanje Godišnjeg obračuna Trezora Kantona Sarajevo za 2017. godinu i predaju istog nadležnim institucijama.

S poštovanjem,

DokumentVeličina
PDF icon preuzmi.pdf1.57 MB