Konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Ured za reviziju institucija u FBiH dostavio je Konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu (akt 01-02-07-11-2-2309-8/19 od 29.09.2020. godine), na koji je, u skladu sa članom 16., tačka 3. Zakona o reviziji insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/06), potrebno u roku od 60 dana od dana prijema revizorskog izvještaja, pismeno obavijestiti Ured o poduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka, u cilju prevazilaženja nepravilnosti, identifikovanih u Izvještaju.
Istovremeno Vas obavještavamo da se na stranici Ministarstva finansija Kantona Sarajevo nalazi konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu,, pa je nužno da one preporuke koje se odnose eksplicitno na vašu djelatnost, kao i one koje se odnose na sve budžetske korisnike, unesete u UPITNIK, koji se nalazi u prilogu Izvještaja.
S tim u vezi, potrebno je da u koloni Realizovano odgovoriti sa DA ili NE, pri čemu u koloni Očitovanje o poduzetim aktivnostima treba da prezentirate konkretne aktivnosti koje su poduzete radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskom izvještaju.
Popunjene upitnike treba najkasnije do 13.11.2020 godine, u printanoj i elektronskoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, kako bi se u zakonskom roku izvijestila Vlada Kantona Sarajevo kao i Ured za reviziju institucija u FBiH o poduzetim aktivnostima na implementaciji datih preporuka u revizorskom izvještaju.

DokumentVeličina
PDF icon konacan_izvjestaj.pdf4.26 MB
Microsoft Office document icon upitnik.doc84.5 KB