Izvještaj o ukupnom iznosu, broju upisanih i uplaćenih obveznica