INSTRUKCIJA ZA UPLATE DONACIJA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA U BKS ZA 2020.god. U SVRHU BORBE PROTIV PANDEMIJE COVID-19