U skladu sa zaključkom Skupštine KS: Intenzivirane aktivnosti na izgradnji objekta Uprave policije

Izgradnja novog objekta za Upravu policije Kantona Sarajevo bila je tema prvog radno-konsultativnog sastanka radne grupe za planiranje pravnog, finansijskog i administrativnog puta ove izuzetno važne aktivnosti.

Grupu, čiji je koordinator premijer KS Mario Nenadić, nedavno je imenovala Vlada, na osnovu inicijative Skupštine KS, sa zadatkom za pokretanje svih neophodnih aktivnosti za izgradnju novog, modernog i adekvatnog sjedišta Uprave policije, a sve u cilju efikasnijeg pružanja policijskih usluga građanima KS.

Radnu grupu, uz premijera Nenadića čine kantonalni ministri MUP-a, finansija i prostornog uređenja Ismir Jusko, Jasmin Halebić i Faruk Kapidžić, te čelnici i predstavnici Uprave policije, Zavoda za planiranje razvoja, Zavoda za izgradnju i Pravobranilaštva KS.

Prvi radni sastanak bio je prilika za informisanje o svim do sada poduzetim radnjama i procedurama upravo sa ciljem obezbjeđenja lokacije i gradnje objekta za MUP KS, obzirom na neuslovnost prostora u kojim djeluju policijske uprave Kantona Sarajevo.

“Kao prvi korak moramo utvrditi pravni okvir u kojem možemo poduzimati dalje radnje u ovim procesima. Zato smo i zatražili od ministarstva pravde i Pravobranilaštva da nam za naredni sastanak predoči informaciju u kojoj je fazi sudski postupak koji se vodi s ciljem uknjižbe neizgrađene zgrade preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ u Kolodvorskoj ulici, a koja je u prethodnom periodu spominjana kao mogući novi objekt za smještaj MUP-a KS”, poručio je premijer Nenadić.

Danas je bilo riječi i o drugim lokacijama koje bi mogle zadovoljiti posebne uslove koje objekt za policijske namjene mora imati. U prvom redu su njegova veličina (5.000 m² zemljišta i oko 15.000 m² poslovnog prostora) i kapacitet, zatim dostupnost glavnim saobraćajnicama, te dobra povezanosti sa građanima, a koji bi ujedno bio pogodan za izgradnju i drugih sadržaja neophodnih za policijski rad i djelovanje.

S tim u vezi, predstavnici zavoda su dobili zadatak da za naredni sastanak predlože i duge moguće lokacije koje su u vlasništvu Kantona ili kantonalnih pravnih subjekata. Naglašeno je i kako prijedlozi treba da sadrže sve parametre potrebne za potencijalnu gradnju, kao i da zadovoljavaju sve specifičnosti namjene spomenutog objekta.

Ministarstvo finansija je ostalo u obavezi da do narednog sastanka jasno definiše finansijski okvir i način osiguranja novčanih sredstava predviđenih za ovu namjenu.

Naredni sastanak premijer Nenadić najavio je za 10 do 15 dana.