Saradnja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu: Integrativni procesi na UNSA

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održani su sastanci između predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo i predstavnika rukovodstva, Upravnog odbora i Senata UNSA.


Održavanje, izgradnja i razvoj Kampusa UNSA bili su tema sastanka kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković, premijer Edin Forto, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Zineta Bogunić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović, direktor Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić, načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima, te odgovorni predstavnici UNSA.


U otvorenom i konstruktivnom razgovoru utvrđene su smjernice za postupanje svih nadležnih institucija u pogledu trenutnih aktivnosti izgradnje i razvoja Kampusa, a koje se odnose na kapitalni projekt izgradnje univerzitetske biblioteke, unapređenja sistema grijanja i javne rasvjete, obnove devastiranih objekata i drugih pitanja koja su od suštinskog značaja za uspostavljanje modernog Kampusa UNSA.


U skladu sa zaključkom Senata, organiziran je i zajednički sastanak kojem su prisustvovali rukovodstvo i zastupnici Skupštine KS, premijer i ministri u Vladi KS,  rukovodstvo i članovi Upravnog odbora i Senata UNSA, predstavnici Sindikata UNSA i zaposlenika te predstavnici studenata. Nakon kraćih uvodnih izlaganja otvorena je diskusija u kojoj se razgovaralo o potrebnim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju KS, procesu integracije UNSA, naročito u segmentu njegovog uvođenja u sistem trezorskog poslovanja, imovini UNSA, otvorenim pitanjima koja se odnose na primjenu nedavno usvojenog Kolektivnog ugovora u oblasti visokog obrazovanja, angažmanu vanjskih saradnika, te strateškim opredjeljenjima Kantona Sarajevo u pogledu visokog obrazovanja i Univerziteta.


Predsjedavajući Konaković je izrazio punu podršku integriranom Univerzitetu u Sarajevu, dok je premijer Forto naglasio da je ključna i izuzetno značajna stalna komunikacija vodeći računa da se ne naruši autonomija Univerziteta.


Svi učesnici su naglasili kako su sastanci ovog karaktera, koji omogućavaju direktan kontakt predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i članova akademske zajednice, izuzetno korisni te ih je potrebno održavati u kontinuitetu.


Rektor, prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da Univerzitet u Sarajevu u godini u kojoj obilježava 70 godina svoga postojanja i kontinuiranog rada prolazi kroz najveće transformacijske, reorganizacijske i reformske procese. U zaključnoj napomeni rektor Škrijelj je istakao da je Univerzitet pristupio finansijskoj integraciji. Ukazao je na značaj saradnje sa ministarstvima finansija i obrazovanja, nauke i mladih, te je naglasio potrebu završetka procesa pravne integracije Univerziteta, kao i hitnih izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju KS.