Predstavnici vladinog i nevladinog sektora: Ukidanje pondera 2 Kantonu Sarajevo imalo bi ogromne posljedice po cijelu FBiH

Uoči današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na čijem dnevnom redu je i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pripadnostima javnih prihoda u FBiH, predstavnici Skupštine, Vlade KS i predstavnici nevladinog sektora održali su zajedničku konferenciju za novinare na kojoj su upozorili na  negativne posljedice ukidanja pondera 2 KS, što je predviđeno novim zakonskim prijedlogom.  

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić upozorio je da bi ukidanje pondera 2 Kantonu Sarajevo izazvalo nesagledive ekonomske posljedice ne samo po budžet KS, nego bi imalo uticaj i na ekonomsku stabilnost cijele Federacije BiH.  

Ukazao je na potrebu donošenja prijedloga novog zakona o pripadnostima javnih prihoda, ali je naveo da “će se političko kažnjavanje snagom ruku iz Federalnog parlamenta”, bez ikakve analize i fiskalne procjene, ozbiljno reflektovati  na sve korisnike budžeta KS.  

“Ukidanje pondera 2 u prvoj godini primjene znači oduzimanje oko 90 miliona KM te naredne dvije godine po 20 miliona KM”, kazao je predsjedavajući Okerić.  

Precizirao je da bi u tom slučaju bila ugroženja izdvajanja za socijalno ugrožene, boračku kategoriju, zaposlene u MUP-u, zdravstvu, obrazovanju, socijalnim ustanovama, komunalnoj privredi…  

“Također, doći će u pitanje finansiranje institucija u nadležnosti viših nivoa vlasti, a koje KS finanasira”, upozorio je predsjedavajući Okerić. 

On je konstatirao da bi predloženim rješenjem najbolje prošli i bili nagrađeni oni kantoni koji godinama ne poštuju zakonske propise i najmanje uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH.   

Potcrtao je da je domaćinskim odnosom, racionalizacijom potrošnje, razvijanjem antikorupcionog sistema… aktuelna Vlada KS uspjela iznaći dodatna sredstva za ulaganje u pronatalitetne politike, kapacitiranje policije, unapređenje obrazovnog sistema, pomoć boračkoj populaciji, mladim…  

“Kanton Sarajevo je najveći generator privrednih aktivnosti, sa najvećim uplatama indirektnoh poreza. KS uplaćuje  dva puta više od Republike Srpska, a 57,64 posto od ukupnih uplata Federacije BiH. Ovo je jedan od najbitnijih demantija teze da KS zakida druge Kantone u raspodjeli i da nepravično ima ponder 2”, kazao je predjedavajući Okerić, koji je pozvao federalne zastupnike da budu odgovorni i da očuvaju ekonomsku stabilnost FBiH.  

 Ministar Čičić je kazao je da nisu istinite teze da je “Kanton Sarajevo privilegovan, da stanovnik Sarajeva vrijedi duplo više od stanovnika drugog kantona, da KS nekome nešto uzima…”. Naglasio je kako je ponder 2 za KS uveden isključivo iz ekonomskih razloga. 

“Kanton Sarajevo već sada u raspodjeli ostalim kantonima daje između 80 i 100 miliona KM u tzv. poravnanju, odnosno pokušaju ravnomjernog razvoja FBiH kroz taj novac”, rekao je ministar Čičić, dodavši da po svim ekonomskim kriterijima KS više učestvuje u raspodjeli novca nego što dobija nazad.  

Prema njegovim riječima, postojeći zakon treba mijenjati, ali u skladu sa strukom i ekonomskim parametrima. Predložio je da sa dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bude sklonjen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Rekao je da treba dati šansu radnoj grupi koju je formiralo Federalno ministarstvo finansija da predloži novo, bolje zakonsko rješenje.  

Ismet Imamović, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja KS kazao je kako je simptomatično da predlagači novog zakonskog rješenja odbijaju stručnu javnu raspravu o načinu podjele javnih prihoda.  

“Mi koji štitimo interese svih boračkih  kategorija želimo reći da Kanton Sarajevo ni jednim svojim postupkom nije iskazao nepoštivanje drugih građana FBiH i BiH po raspodjeli prihoda koji su bili u budžetu Ministartva za boračka pitanja”, kazao je Imamović.  

Upitao se šta bi, u slučaju da Kantonu Sarajevo budu umanjena sredstva u budžetu, bilo s boračkim pravima, na koji način bi bili finansirani brojni sportisti koji predstavljaju državu u svijetu… te je apelovalo na zastupnike u Parlamentu FBiH da se iznađe kompromisno rješenje za sve. 

Povodom najava izmjena navedenog zakona, nezadovoljstvo je izrazio i Saudin Sivro,u ime Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH- Kantonalni odbor KS. Istakao je da ovaj sindikat koji okuplja 3.600 članova  traži od zastupnika u Parlamentu FBIH je da se “cijela ova priča vrati u okvire struke”, te da se donese novi zakon o pripanosti javnih prihoda.  

“Sindikat neće sjediti skrštenih ruku. Ukoliko dođe do usvajanja zakona, mi ćemo tražiti provođenje štrajkova i protesta u cijeloj FBiH. Plate nastavnika u KS nisu veće nego u drugim kantonima, čak su i manje u odnosu na pojedine kantone. Plata upolenika u obrazovanju u decembru je iznosila 1.165, dok ona u Zeničko-dobojskom kantonu, naprimjer, odakle dolazi ovo zlo od prijedloga zakona, iznosi 1.210 KM. I u Tuzlanskom kantonu je plata nastavnika veća nego u KS i iznosi 1.220 KM. Navjeća nastavnička plata je u Zapadno-hercegovačkom kantonu i iznosi 1.233 KM”, istakao je.   

S obzirom da se kao parametri i kriteriji uzimaju i broj učenika, naglasio je da je njihov broj veći u Kantonu Sarajevo nego u odnosu na pomenute kantone. Kazao je i da je KS započeo sa jačanjem preškolskog odgoja kao najvažnijeg segmenta u obrazovanju djeteta. 

“Pozivamo  predsjednike političkih subjekata koji imaju učešće u Parlamentu FBiH da odmah počnu raditi svoj posao, da zauzmu stav spram ovih pitanja i da ne kažu za mjesec, dva ili pet, kada se desi ono najgore, a to su socijalni nemiri, da nisu krivi. Oni će biti direktno odgovorni ako dođe usvajanja ovog zakona i socijanih nemira. Put je da se donese novi zakon po mjeri struke a ne politike”, poručio je Sivro. 

Sadik Ećo, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo kazao je kako je budžetom za ovu godinu predviđen najveći iznos sredstava za nabavku opreme pripadnicima policije, okloponih vozila i drugog naoružanja. Naglasio je da će raspodjela prihoda po novom zakonu, kojom će uskratiti 100 miliona KM Kantonu Sarajevo, pričiniti ogromna šteta  i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova i njenim najznačajnim planovima. 

“Pozivam sve zastupnike u Parlamentu da  povuku ovaj zakon , te da se konsultuju sa ekonomskom strukom o najboljim rješenjima za zakon koji će biti pravedan za sve u FBiH”, poručio je Ećo. 

Predsjednik Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom KS Fikret Zuko također se obratio ovom prilikom.  

“Mi, osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo smo veoma zabrinute i razočarane posljednjim dešavanjima. Objektivno, nama je najteže.  Uzeće se i nama vjerovatno mnogo. Je li to treba srušiti Sarajevo, da bi srušili neku Vladu, bez razmišljanja kako će preživjeti  osobe s invaliditetom? Istina je da smo mi u Sarajevu najbolje organizovani, ali je istina i da mnogo pomažemo organizacije u cijeloj FBIH ali i šire. Pozivam parlamenatarce da još jednom ozbiljno razmisle, da odgode donošenje ovog zakona te da onda stručnjaci  kreiraju pošten zakon koji će zadovoljiti sve interese”, naveo je Zuko.

Press konferenciji prisustvali minsitri u Vladi KS, zastupnici i Skupštini KS, predstavnici nevladinog sektora, između ostalih Udruženja direktora/ravnatelja osnovnih škola KS, Zajednice srednjih škola KS, Udruženja Vijeće roditelja KS…