Počinje isplata naknada korisnicima po osnovu zaštite porodica s djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo svoje naknade za oktobar moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.001.198,20 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 7.988 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Služba za protokol i press KS.