Novoimenovana Vlada Kantona Sarajevo održala svoju prvu sjednicu

Novoimenovana Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Edinom Fortom održala je danas svoju prvu sjednicu.

Zbog dinamike i potrebe usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Budžeta KS za 2019. godinu, kao i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2019.godinu, te ih uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Na istoj sjednici Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” za period 01.01.do 31.03. 2019. godine.