Halebić, Kafedžić i Larson: Naglašena važnost sistemskog i strateškog pristupa u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić primio je šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduana Kafedžića i savjetnika za borbu protiv korupcije u ovom uredu Erica Larsona. Inicijativu za ovaj sastanak dali su predstavnici ovog Ureda.

Cilj sastanka je bio unapređenje rada Ureda, njegove efikasnosti i ekonomičnosti u svakodnevnim aktivnostima.

"Jedna od tema bilo je podizanje na viši nivo saradnje, koordinacije i komunikacije Ureda sa Ministarstvom finansija i ministrom, kao njegovim prvim čovjekom", istakao je nakon sastanka Kafedžić, te dodao kako će se sve ovo postići kroz dodatno ojačavanje kadrovskih i svih drugih neophodnih kapaciteta Ureda.

"Ministarstvo finansija daje punu podršku radu ovog ureda, od njegovog osnivanja do danas, jer i ovo ministarstvo među primarnim ciljevima svog djelovanja ima borbu protiv korupcije, najveće pošasti današnjice", kazao je ovom prilikom ministar Halebić.

Tokom razgovora, između ostalog, naglašena je važnost sistemskog i strateškog pristupa u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, a koja će kao takva imati podršku jednog od najznačajnih resora u Vladi KS. 

Gospodin Larson je rekao kako je dobra saradnja jednako važna, kao i jačanje sistema legislative i kapaciteta ovog ureda, u realizaciji njegovih nadležnosti kada je u pitanju intenzivna borba protiv korupcije.