Propisi

Ukupno 121 - 141 od 141
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA U KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/22 PDF icon 51/22
UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O NAČINU UPLATE PRIHODA PO OSNOVU "DJEČIJE NEDJELJE" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/12
PDF icon 93/13
PDF icon 93/15
UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03
PDF icon 13/04
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
PLAN INTEGRITETA MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon Preuzmi
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA KS Interni dokument PDF icon vodic_-_preuzmi.pdf
PDF icon indeks_registar_informacija_-_preuzmi.pdf
PDF icon obrazac_zahtjeva_-_preuzmi.pdf
Procedure aktivnosti učesnika u postupku podnošenja zahtjeva Kantona Sarajevo instrumentima predpristupne pomoći EU (IPA FONDOVIMA) Interni dokument PDF icon Preuzmi
PROCEDURE ZADUŽIVANJA KANTONA SARAJEVO NA OSNOVU UNUTRAŠENJEG I VANJSKOG DUGA I IZDAVANJA GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11
PDF icon 7/19
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 106/14
MATIČNA LISTA DOKUMENATA MINISTARSTVA FINANSIJA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Povelja interne revizije 'Službene novine FBiH' PDF icon povelja_interne_revizije.pdf
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon 52/22
Naredba o zatvaranju računa budžetskih korisnika PDF icon Preuzmi
Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Tabela - Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora 'Službene novine FBiH' 6/20 i 11/21 PDF icon 6/20
PDF icon 11/21
PDF icon 5/22
KOLEKTIVNI UGOVOR za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/22 PDF icon 30/22