Propisi

Ukupno 61 - 71 od 71
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03, PDF icon 13/04
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
PROCEDURE ZADUŽIVANJA KANTONA SARAJEVO NA OSNOVU UNUTRAŠENJEG I VANJSKOG DUGA I IZDAVANJA GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Procedure aktivnosti učesnika u postupku podnošenja zahtjeva Kantona Sarajevo instrumentima predpristupne pomoći EU (IPA FONDOVIMA) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Vodič o izmjenama Vodića za pristup informacijama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
GLAVNA LISTA DOKUMENATA MINISTARSTVA FINANSIJA PDF icon Preuzmi
Naredba o zatvaranju računa budžetskih korisnika PDF icon Preuzmi
Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Tabela - Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi