Propisi

Ukupno 61 - 90 od 141
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru br.1 o amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 27.oktobra 2011. između BiH i EBRD-a za Projekat gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 2.095.000 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/20 PDF icon 47/20
Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 45.215.450 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon 32/22
Odluka o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za "Projekat vodovod Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/17 PDF icon 19/17
Odluka o uslovima i procedurama Emisije obveznica KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija KS da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja KS u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/23 PDF icon 19/23
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/16 PDF icon 25/16
Odluka o ovlaštenju Ministarstva finansija za nabavku finansijskih usluga putem dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo kod banaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21
PDF icon 22/21
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/17 PDF icon 15/17
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.000.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon 48/22
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/17 PDF icon 20/17
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.500.000,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za Projekat "Javni prevoz Sarajevo"-DIO 2", 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/19 PDF icon 48/19
PDF icon 12/20
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 53.763.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/21 PDF icon 34/21
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo putem Emisije obveznica Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/18 PDF icon 50/18
ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/08 PDF icon 25/08
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Odluka o davanju saglasnosti MF da izvrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima je zaključen ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje fin.potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/17 PDF icon 13/17
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/20 PDF icon 12/20
Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Odluka o davanju saglasnosti Min. finansija KS da izrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima su zaključeni ugovori o vansudskoj nagodbi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/22 PDF icon 16/22
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/18 PDF icon 11/18
Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o pružanju finansijskih usluga, ugovora o namjenski oročenom beskamatnom depozitu Kreditno - garantnog fonda Kantona Sarajevo u okviru SERDA d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Odluka o davanju saglasnosti Min. finansija KS da izrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima su zaključeni ugovori o vansudskoj nagodbi utvrđeni u tabelarnom pregledu od 16.05.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/22 PDF icon 21/22
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH 2019" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/19 PDF icon 18/19
ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje investicionog granta evropske unije iz regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni balkan 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/20 PDF icon 21/20
Odluka o davanju saglasnosti Min. finansija KS da izrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima su zaključeni ugovori o vansudskoj nagodbi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/22 PDF icon 50/22