Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o imovini Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 06/97, PDF icon 5/10)
Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09)
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 47/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 47/08)
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih org.institucija KS, Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10-16.pdf)
Zakon o Trezoru u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 26-16.pdf)
Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14)
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 83/09)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 53-16.pdf)
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 43/08)
Uredba
UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 51-16.pdf)
UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 04/12, PDF icon 25/14)
UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12)
Odluka
ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Preuzmi)
Pravilnik
Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija (Interni dokument,PDF icon Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik.pdf)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 2-09.pdf)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA ('Službene novine FBiH',PDF icon 2/09, PDF, 61.82 KB, PDF icon Preuzmi)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 2-09.pdf)
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS (Interni dokument,PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_finansija_ks.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjeni_pravilnika_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_min.finansija_ks.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_min.finansija_ks.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika.pdf)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA U KANTONU SARAJEVO ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 2-09.pdf)
PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 11-16.pdf)
PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 28/04)
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 39-15.pdf)
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAČENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BR: 15/05) ('Službene novine FBiH',PDF icon Pravilnik)
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA (Interni dokument,PDF icon PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA.pdf)
Pravilnik o kjnigovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 60/14) ('Službene novine FBiH',PDF icon 60/14)
Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", br: 82/13 i 74/14) ('Službene novine FBiH',PDF icon 82/13, PDF icon 74/14)
Instrukcija
Instrukcija za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Instrukcija)
Uputstvo
UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA U KANTONU SARAJEVO ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Uputstvo)
UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/03, PDF icon 13/04)
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10-17.pdf)