Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o radu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 26-16.pdf)
Zakon o finansiranju institucija BiH ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine',PDF icon 61/04)
Zakon o porezu na imovinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 07/09)
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 08/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99-15.pdf)
Zakon o administrativnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23-16.pdf)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 49/05)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 1-16.pdf, PDF icon 19-16.pdf)
Zakon o komunalnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/06, PDF icon 34/07, PDF icon 02/08, PDF icon 29/11, PDF icon 31/12, PDF icon 36/12)
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 86/07, PDF icon 24/09, PDF icon 44/10, PDF icon 30-16.pdf)
Uredba
UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 04/12, PDF icon 25/14)
UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12)
UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 51-16.pdf)
Odluka
ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Preuzmi)
Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS (Interni dokument,PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_finansija_ks.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjeni_pravilnika_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_min.finansija_ks.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_min.finansija_ks.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika.pdf)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA U KANTONU SARAJEVO ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 2-09.pdf)
PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 11-16.pdf)
PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 28/04)
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 39-15.pdf)
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAČENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BR: 15/05) ('Službene novine FBiH',PDF icon Pravilnik)
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA (Interni dokument,PDF icon PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA.pdf)
Pravilnik o kjnigovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 60/14) ('Službene novine FBiH',PDF icon 60/14)
Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", br: 82/13 i 74/14) ('Službene novine FBiH',PDF icon 82/13, PDF icon 74/14)
Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija (Interni dokument,PDF icon Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik.pdf)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 2-09.pdf)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA ('Službene novine FBiH',PDF icon 2/09, PDF, 61.82 KB, PDF icon Preuzmi)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 2-09.pdf)
Instrukcija
Instrukcija za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Instrukcija)
Uputstvo
UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/03, PDF icon 13/04)
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10-17.pdf)
UPUTSTVO O FINANSIJSKOM PLANIRANJU IZVRŠAVANJA BKS I EVIIDENTIRANJU RASHODA IZDATAKA PREMA IZVORIMA SREDSTAVA U FISKALNOJ GODINI ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/07)