Propisi

Ukupno 1 - 30 od 146
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97
PDF icon 5/10
PDF icon 27/16
Zakon o Trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
PDF icon 3/20
PDF icon 60/23
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
PDF icon 10/21
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/21
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
PDF icon 59/22
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
PDF icon 15/13
PDF icon 01/22
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06
PDF icon 43/08
PDF icon 74/08
PDF icon 22/09
PDF icon 35/14
PDF icon 94/15
PDF icon 17/22
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05
PDF icon 35/05
PDF icon 100/08
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08
PDF icon 09/10
PDF icon 44/11
PDF icon 07/13
PDF icon 65/13
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
PDF icon 89/18
Zakon o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 77/04 PDF icon 77/04
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01
PDF icon 22/02
PDF icon 10/05
PDF icon 26/08
PDF icon 23/16
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
PDF icon 23/04
PDF icon 39/04
PDF icon 54/04
PDF icon 67/05
PDF icon 08/06
PDF icon 04/12
PDF icon 99/15
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 44/08 PDF icon 44/08
Zakon o komunalnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/22 PDF icon 8/22
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
PDF icon 103/21
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih org.institucija KS, Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o sudskim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14
PDF icon 23/16
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
PDF icon 24/09
PDF icon 44/10
PDF icon 30/16
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
PDF icon 45/19
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 47/08 i 101/16 PDF icon 47/08
PDF icon 101/16
Zakon o vodama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5-19.pdf
PDF icon 40/22
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01
PDF icon 48/11
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/23 PDF icon 15/23