Novosti

21.02.2020

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o sudskim taksama u KS, a čiji je cilj prvenstveno urediti način plaćanja sudskih taksi u postupcima pred Kantonalnim i Općinskim sudom u Sarajevu.

Kako je navedeno, primjena važećeg zakona do sada je u praksi ukazala na određene slabosti koje se odnose na proceduru obračuna, evidencije i naplate obračunate sudske takse.

Zakon,...


28.01.2020

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas zaključak kojim se prihvata Elaborat opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Zaduženo je ovo Ministarstvo, kao i Ministarstvo pravde i uprave, te Ministarstvo finansija KS  da odmah, svako u okviru svog djelokruga rada,  pristupe realizaciji aktivnosti s ciljem formiranja Centra. To se između ostalog odnosi na  neophodne zakonske izmjene, te obezbjeđenje sredstava za...


17.01.2020

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici, na prijedlog ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, donijela Odluku o ukidanju epizode „Uzbuna“, jer je došlo do smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Podsjećamo da je Vlada KS na telefonskoj vanrednoj sjednici održanoj u subotu 11. januara ove godine proglasila pomenutu epizodu.

Ovakvu...


17.01.2020

Danas je održana vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo posvećena problematici zraka. Zajedno sa predstavnicima kantonalnih institucija i stručnih tijela za ovu problematiku članovi Vlade su razmatrali te usvojili Izvještaj o mjerama poduzetim po osnovu Odluke o proglašenju epizode "Uzbuna" .

Doneseni su i sljedeći zaključci:

- Pri sljedećem proglašenju epizode Uzbuna u KS-u tramvaji i...


09.01.2020

"Životni put osoba s invaliditetom", naziv je projekta koji su pokrenuli  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Koordinacioni odbor  udruženja osoba s invaliditetom KS, a koji je prezentrian danas.

Kako je istakao predsjednik Koordinacionog odbora Fikret Zuko, riječ o jednom novom pristupu rješavanja problema i prepreka sa kojima se suočava ova populacija u KS-u.

"Dogovorili smo da se sprovede istraživanje o tome šta osobe s invaliditetom trebaju da bi bile...