Novosti

26.04.2017

Na današnjem skupštinskom zasjedanju, 28. po redu, zastupnici su usvojili i Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekat vodovod Sarajevo“. Ovom odlukom prihvaćeno je zaduženje Kantona Sarajevo po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za iznos od 25.000.000 EUR.

Sredstva zajma se prihvataju u formi vanjskog indirektnog duga. Rok za njihovo vraćanje je 15 godina sa grace periodom od tri godine uz kamatnu stopu koju će definisati...


25.04.2017

Predstavnici Networks tima prezentovali su koncept razvoja novih ideja, dostignuća i dosadašnje rezultate ove kompanije koje ona bilježi u razvijanju start-up scene u Bosni i Hercegovini premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću, ministrima za obrazovanje, nauku i mlade, privrede i finansija Elviru Kazazoviću, Muharemu Šabiću i Jasminu Halebiću, te direktoru Javne ustanove Službe za zapošljavanje Midhatu Osmanbegoviću.

Bilo je riječi i o svim...


20.04.2017

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić održao je sastanak sa predstavnicima Raiffeisen banke dd Bosna i Hercegovina u funkciji pripremnih aktivnosti za izdavanje obveznica Kantona Sarajevo. Ovu banku su na sastanku predstavljali direktor sektora riznice, finansijskih tržišta i investicijskog bankarstva Reuf Sulejmanović, rukovodilac investicijskog bankarstva Sanja Korene te šef istraživanja i savjetovanja Ivona Zametica.

Razmatrana su pitanja koja se odnose na...


14.04.2017

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o zaduženju Kantona putem emisije obveznica Kantona, s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje dijela kapitalnih projekata i budžetskog deficita u iznosu do 6,4 miliona KM.

Emisija obveznica će se izvršiti javnom ponudom putem aukcije na berzi.

Ovom odlukom se stvaraju uslovi i definiraju pravila za emisiju obveznica Kantona Sarajevo, koje će se emitirati radi prikupljanja sredstava za finansiranje dijela kapitalnih projekata i deficita......


12.04.2017

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva finansija i trezora BiH, Federalnog ministarstva finansija i KJKP "Vodovod i kanalizacija" okončali su danas pregovore o realizaciji zajma u iznosu od 25 miliona eura za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže u KS-u sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH. Sredstva ovog zajma bit će realizirana u tri tranše, i to prva i druga u iznosima od po 10 miliona eura te treća tranša u iznosu od pet miliona eura.

"Dogovoreni su relativno povoljni uslovi finansiranja, koji su značajno bolji od...