Novosti

05.10.2017

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović posjetio je danas Kanton Sarajevo, gdje se sastao sa predsjedateljicom Skupštine Anom Babić, premijerom Elmedinom Konakovićem i ministrima u Vladi.

Ovo je početak posjeta koje predsjedavajući Čović planira u narednom periodu, kako bi se upoznao sa problemima i dešavanjima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kako je istakao, namjera mu je upoznavanje i sa aktivnostima izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu...


05.10.2017

Pregovarački timovi vlada Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine, započeli su danas pregovore o prodaji, odnosno kupovini zgrade Javne ustanove "Studentski centar" u Nedžarićima, a koje su predvodili premijeri Elmedin Konaković i Fadil Novalić.

Ovom prilikom, dogovoreno je da se sve pravno – formalne procedure završe u roku od petnaest dana te da se, nakon procjene vještaka, naredni sastanak održi krajem mjeseca. Iako je Vlada Kantona saglasna da ovaj objekt proda Vladi Federacije, konačnu odluku...


03.10.2017

Prema usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu planirano je zaduživanje na domaćem tržištu u iznosu od 40,48 mil KM, a čija realizacija je planirana emisijama dužničkih vrijednosnih papira - obveznica u skladu sa Izmjenjenim kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo u 2017. godini objavljenom na web stranici Ministarstva finansija (www.mf.ks.gov.ba).

Obavještavamo javnost i potencijalne investitore da je, nakon uspješno provedene tri emisije...


02.10.2017

Vlada Kantona Sarajevo je današnjoj sjednici pokrenula zakonom predviđenu proceduru za izradu rebalansa Budžeta KS za ovu godinu prihvaćanjem Informacije Ministarstva finansija KS o potrebi pokretanja procedure izrade izmjena i dopuna Budžeta KS i izmjena Zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2017. godinu.

Razlog ovome je, kako je kazao ministar finansija KS Jasmin Halebić, činjenica da je u Budžetu KS evidentiran značajniji priliv prihoda od poreza na dobit, kao i prihoda od indirektnih poreza i poreza na dohodak.

...

27.09.2017

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je na aukciji održanoj jučer, putem Sarajevske berze, ponudilo IV emisiju obveznica Kantona Sarajevo, sa rokom dospijeća pet (5) godina, uz polugodišnju isplatu prinosa na obveznice.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 11.711.000 KM od čega je prihvaćeno 8.050.000 KM, što čini 61,57 posto planiranog obima emisije. Obveznice su prodate po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni od 99,7948, uz stopu prinosa od 3,30 posto na godišnjem nivou.

Ministar finansija KS...