Novosti

20.03.2017

Sastanak premijera Kantona Elmedina Konakovića, ministra za obrazovanje, nauku i mlade Elvira Kazazovića te ministara finansija, pravde i uprave Jasmina Halebića i Marija Nenadića sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo upriličen je danas sa ciljem upoznavanja i razmjene informacija oko aktuelnih pitanja i procesa u sistemu obrazovanja u KS.

Novi zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju su zaokruženi i kako je najavljeno, narednog mjeseca bi se......


08.03.2017

Pred članovima Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici  bili su Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju, odnosno radne verzije prijedloga ovih zakona koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pripremilo, nakon okončanih javnih rasprava, i o kojima će se uskoro izjašnjavati Vlada i Skupština Kantona Sarajevo.

Resorno ministarstvo je članovima Vijeća predočilo prijedloge zakonskih rješenja koja su izmijenjena u odnosu na nacrte ovih zakona, o čemu će se, prema...


17.02.2017

Podrška za uređenje šehidskog mezarja Veljaci u Bratuncu bila je povod današnjeg sastanka ministara finansija i boračkih pitanja Kantona Sarajevo Jasmina Halebića i Muharema Fiše sa potpredsjednikom Republike Srpske Ramizom Salkićem.

“Kao i svake godine do sada planirano je da u Memorijalnom centru i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja 2017. godine bude klanjana 11. kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava zločina počinjenih na području Bratunca tokom 1992...


03.02.2017

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo koja uz iznos utvrđuje i obveznike i način uplate ove takse.

Zakonom o turizmu koji je prošle godine donijela Skupština Kantona Sarajevo propisano je da visinu boravišne takse, na prijedlog Ministarstva privrede, utvrđuje Vlada. U decembru 2016. godine izvršena je registracija i upis u sudski registar Turističke zajednice Kantona Sarajevo, kao pravnog lica. Time su se ispunili uslovi za otvaranje transakcijskog računa, kao uplatnog računa za......


26.01.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanom nastavku 69. sjednice prihvatila Informaciju o poduzetim aktivnostima za obezbjeđenje tranzitnog prihvatilišta u cilju rješavanja problema pasa lutalica u skladu sa zakonskim propisima koju su prema Vladi uputili Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvo privrede KS.

Vlada je zadužila ova ministarstva da zajedno sa Ministarstvom finansija KS i kantonalnim Pravobranilaštvom poduzmu sve aktivnosti koje se odnose na otkup prihvatilišta za napuštene pse azila u Prači.

...