usluge-razne-usluge prodaje administrativnih taksenih maraka

Ugovaranje i realizacija
JRN/CPV: 
98300000 Razne usluge
Ugovor potpisan sa: 
DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
Datum potpisivanja ugovora: 
15.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2800,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
3
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

640-8-2-31/19 od 26.08.2019. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2800,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
3
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019