usluge-kompjuterske i uz njih vezane usluge

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
Ugovor potpisan sa: 
HERA SOFTWARE d.o.o Mostar 4227108180004
Datum potpisivanja ugovora: 
16.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
7722,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
3
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

640-7-2-29/19 of 26.08.2019. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
7722,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
3
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019