Pretraga

Ukupno 10
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
ugovor o licencama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 5.721,32 5.721,32 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612
PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU Plan nabavki
usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 1.485,90
nabavka usluga štampanja cca 2.000.000 komada taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2017 28.080,00 BLICDRUK D.O.O. SARAJEVO
usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 1.590,00 1.590,00 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005
konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga prodaje administrativnih taksenih maraka u 2017. godini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (unutar zgrade PU Centar i unutar zgrade PU Novo Sarajevo ili u blizini istih) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2016 23.400,00
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 11.10.2016
Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM Ugovaranje i realizacija 04.07.2016
Poziv za dostavu ponuda za usluge izrade interfejsa između ISFU i Informacionog sistema Općinskog suda u Sarajevu u cilju provođenja potrebnih aktivnosti za zatvaranje budžetskog računa Opštinskog suda u Sarajevu i njegovo uvezivanje kroz Informacioni si Pokretanje i tok postupka
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00