Pretraga

Ukupno 37
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka usluga stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 660,00 660,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "APKE"
nabavka antivirusnog programskog paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 2.749,49 2.749,99 IMTEC d.o.o. Sarajevo poslovna jedinica br. 4 Ilijaš 4200918780053
usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo - seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 270,00 270,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
usluge stručnog osposobljavanja - seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 421,20 421,20 D.o.o. SEVOI GRUPA Sarajevo
Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 220,00 220,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
nabavka robe - tablet računari "Samsung Galaxy Tab A 7,0 T285 LTE Crni" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 449,01 449,01 IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780045
usluge marketinga - 79342200-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 585,00 585,00 "RSG" d.o.o. Sarajevo 4200081720006
marketing usluge - 79342200-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 672,50 672,50 Oslobođenje servisi 4202263820009
usluge reklamiranja 79342200-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 631,80 631,80 RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009
usluge marketinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 68,44 68,44 RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009
Ukupno po stranici 0,00 6.727,44 6.727,94