Pretraga

Ukupno 16
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka usluga izrade studije "Strategija upravljanja dugom u Kantonu Sarajevo za period 2018. do 2020. god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2017 45.045,00 Ekonomski institut Sarajevo 4200267150005
nabavka reklamnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 2.808,00 2.808,00 PRag d.o.o. Sarajevo ID broj:4201131620004
nabavka prevodilačkih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 1.953,49 1.953,49 Prevodilačka agencija Barbados,4200825260050
nabavka usluga telefonskog istraživanja na temu "Evaluacija srednješkolskog sistema u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 3.199,95 3.199,95 Ipsos d.o.o. Sarajevo 4200475000009
nabavka usluga isporuke poslastica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 90,00 90,00 SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007
usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 108,00 108,00 COLIBRI d.o.o. - Podružnica TAVOLA Sarajevo 4202247110018
ugovor o licencama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 5.721,32 5.721,32 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612
PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU Plan nabavki
usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 1.485,90 1.485,90 JAPET D.O.O. SARAJEVO,4200222720005
nabavka usluga štampanja cca 2.000.000 komada taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2017 28.080,00 BLICDRUK D.O.O. SARAJEVO
Ukupno po stranici 0,00 88.491,66 15.366,66