Pretraga

Ukupno 15
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka reklamnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 2.808,00 2.808,00 PRag d.o.o. Sarajevo ID broj:4201131620004
nabavka prevodilačkih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 1.953,49 1.953,49 Prevodilačka agencija Barbados,4200825260050
nabavka usluga telefonskog istraživanja na temu "Evaluacija srednješkolskog sistema u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 3.199,95 3.199,95 Ipsos d.o.o. Sarajevo 4200475000009
nabavka usluga isporuke poslastica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 90,00 90,00 SUR Caffe slastičarna "PALMA" Sarajevo 4300516370007
usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 108,00 108,00 COLIBRI d.o.o. - Podružnica TAVOLA Sarajevo 4202247110018
ugovor o licencama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 5.721,32 5.721,32 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612
PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU Plan nabavki
usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 1.485,90 1.485,90 JAPET D.O.O. SARAJEVO,4200222720005
nabavka usluga štampanja cca 2.000.000 komada taksenih maraka Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2017 28.080,00 BLICDRUK D.O.O. SARAJEVO
usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 1.590,00 1.590,00 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005
Ukupno po stranici 0,00 45.036,66 16.956,66