Poziv za dostavu ponuda za usluge izrade interfejsa između ISFU i Informacionog sistema Općinskog suda u Sarajevu u cilju provođenja potrebnih aktivnosti za zatvaranje budžetskog računa Opštinskog suda u Sarajevu i njegovo uvezivanje kroz Informacioni si