Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU


usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 98300000 Razne usluge direktni sporazum 640-8-2-1/17 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005 1590,00 05.01.2017 1590,00 Nije bilo izmjena

nabavka usluga štampanja cca 2.000.000 komada taksenih maraka Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 79810000 Usluge štampanja konkurentski zahtjev 640-7-2-2/17 od 30.03.2017. godine BLICDRUK D.O.O. SARAJEVO 28080,00 23.03.2017 Nije bilo izmjena

usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 98300000 Razne usluge direktni sporazum 640-8-2-3/17 od 06.04.2017. godine 1485,90 23.03.2017 Nije bilo izmjena

ugovor o licencama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 48941000 Programski paket za oblikovanje uzoraka direktni sporazum 640-8-1-4/17 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612 5721,32 7 dana 12.06.2017 5721,32 7 dana Nije bilo izmjena