Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU


usluge vršenja prodaje 200000 komada administrativnih taksenih maraka (administrativne taksene marke u apoenima od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 98300000 Razne usluge direktni sporazum 640-8-2-1/17 DUHANPROMET D.O.O SARAJEVO ID broj:4200342970005 1590,00 05.01.2017 1590,00 Nije bilo izmjena