Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM

Ugovaranje i realizacija
Datum plana nabavki: 
04.07.2016