Muhamed Kozadra

1982 - diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
- Osnovnu školu završio u Rogatici

Dodatno obrazovanje
2007 - Ovlašteni međunarodni interni revizor specijaliziran za privredu;
1999 - Stalni sudski vještak iz oblasti finansija za područje Kantona Sarajevo
1999 - Položen stručni ispit službenika organa uprave i službi za upravu

2009 - Ministar u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo
2009 - 2009 - Pomoćnik Generalnog direktora za ekonomiku KJKP Sarajevogas, Sarajevo
2004 - 2006 - Profesionalni poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo
2002 - 2004 - Direktor Magros Metal d.d. Sarajevo
1996 - 2000 - Načelnik Općine Vogošća
1994 - 1996 - Predsjednik Izvršnog odbora Općine Vogošća
1987 - 1994 - Finansijski inspektor SDK BiH, Filijala Sarajevo
1983 - 1987 - Rukovodilac računovodstva u Tvornici prečištača, Rogatica
1983 - Profesor u Ekonomskoj školi, Rogatica

DokumentSize
Biografija u PDF-u74.69 KB