Vrsta dokumenata potrebnih za Oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina, poreza na naslijeđe i poklone