Usvojeni operativni plan za IV kvartal 2018.godine