Usvojeni operativni plan za II kvartal 2018.godine