Usvojeni operativni plan za II kvartal 2017.godine