Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2020. godinu

Obavjest

Poštovani budžetski korisnici obavještavamo Vas da ste dužni da izvršite sveobuhvatan popis sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2020. godine u skladu sa naprijed navedenim Uputstvom, jedinstvenim za sve korisnike Budžeta Kantona Sarajevo, kao i Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja broj 08-01-49-25886/04 od 30.11.2004. godine.
S obzirom na rokove navedene u Uputstvu neophodno je da formirate pojedinačne popisne komisije najkasnije do 11.12.2020. godine, kako bi obavili pripremne radnje i blagovremeno izvršili popis sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2020. godine.
Napominjemo da je pridržavanje zadatih rokova veoma bitno, kako bi ispoštovali zakonski rok za sačinjavanje Godišnjeg obračuna Trezora Kantona Sarajevo za 2020. godinu i predaju istog nadležnim institucijama.

S poštovanjem

DokumentVeličina
PDF icon upustvo_za_2020.pdf291.69 KB