Prezentacija Prijedloga budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM.
Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, Ministar finansija Kantona Sarajevo Amel Kovačević, održao je prezentaciju o Prijedlogu budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Prezentacija je bazirana na poređenju ključnih parametara planiranih u budžetima Kantona Sarajevo u prethodnom petogodišnjem perodu. U prezentaciji su, između ostalog, obrazložene najznačajnije promjene u rashodovom dijelu pomenutog dokumenta koje su se desile između Nacrta i Prijedloga Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.
Ističemo da amandmani Vlade na Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu nisu sastavni dio prezentacije, te su isti sadržani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu usvojenom od strane Skupštine Kantona Sarajevo.

DokumentVeličina
PDF icon Preuzmi1.14 MB