Održana radionica o Reformskoj agendi sa predstavnicima Kantona i Brčko distrikta

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini su održali radionicu sa predstavnicima Kantona i Brčko distrikta 28. aprila u Sarajevu, pod naslovom “Provedba Reformske agende, praktična razmatranja“.

Radionica je održana u kontekstu pojednostavljivanja procesa provedbe Reformske agende na svim relevantnim nivoima vlasti. Značajna provedba Reformske agende predstavlja jedan od tri ključna uslova pri ocjenjivanju zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Zamjenik koordinatora projekta i stručni savjetnik u  Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, Nihad Šeta, je na direktnom primjeru predstavio u kontekstu pojednostavljivanja procesa provedbe Reformske agende , Projekat o poboljšanju poslovnog okruženja i pojednostavljivanju administrativnih procedura za investitore, koji Kanton Sarajevo provodi u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) i Britanskom ambasadom od novembra 2015 godine. Tom prilikom učesnici radionice su upoznati sa dosadašnjim radom na Projektu, trenutnim rezultatima, kao i očekivanim rezultatima koji će za cilj imati značajno ubrzavanje procedura izdavanja urbanističkih, građevinskih, ali i svih drugih dozvola neophodnih potencijalnim investitorima, kao i registracije njihovih predstavništava.

Savjetnik predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Amil Kamenica, i savjetnik premijera Federacije BiH, Goran Miraščić, su informisali učesnike o iskustvima i napretku u provedbi svojih Akcionih planova, te pružili savjete o tome kako postojeći Akcioni planovi za provedbu Reformske agende mogu služiti kao korisni alati da se mjeri napredak na usklađen način.

Ured specijalnog predstavnika EU i Delegacija EU su iznijeli pregled o trenutnom stanju u dijelovima Reformske agende vezanih za vladavinu zakona, dobro upravljanje i javnu upravu. Naglašena je potreba za bližom saradnjom i usklađivanjem metodologije izvještavanja među različitim nivoima vlasti, da bi se omogućilo praćenje napretka širom zemlje, dok su određeni problemi poput manjka kapaciteta na kantonalnom nivou primljeni k znanju.

1.jpg2.jpg3.jpg